Bu fikir, Facebook laboratuarlarında yürütülmekte olan yeni bir araştırmaya dayanıyor. Deney kapsamında, diller arasındaki karşılıkları tek bir yapay zeka ajanına geniş bir derlem üzerinden öğretmeye çalışmak yerine, farklı dilleri bilen iki yapay zeka ajanı birbirine fotografları tasvir ediyor. Çalışma şu anda basitleştirilmiş ortamlarda gerçekleştiriliyor olsa da, birçok derin öğrenme tekniğinde olduğu gibi başarı vaat ettiği görüldükten sonra daha kapsamlı deneyler için kolayca ölçeklenebilir ve ölçeklenecektir.

Deney düzeneği nasıl işliyor?

Deney düzeneği makalede şu şekilde açıklanıyor: "Ajanları her biri kendi dillerinde konuşarak bir görsel referans görevini tamamlamalarını istiyoruz. Ajanlardan biri, bir fotograf görüyor ve bunu diğer ajana kendi dilinde tasvir ediyor. Diğer ajana ise aralarında ilk ajana gösterilen fotografın da bulunduğu birden fazla fotograf verilerek söz konusu tasvire göre doğru fotografı seçmesi isteniyor. Bu oyun eşzamanlı ve çift yönlü şekilde oynanıyor ve iki ajan, bu görevi tamamlamak için birlikte eğitiliyor. Yapay zeka ajanlarının birbirlerine yalnızca aralıklı semboller dizisi göndermelerine izin veriyoruz ve asla bir sürekli vektör göndermelerine müsade edilmiyor."

Sonuçlar ümit verici

Yapay zekalar, cümle düzeyinde doğruluk için, çok sayıda İngilizce açıklama-görsel çifti içeren MS COCO veriseti ve aynı görseller için Japonca açıklamalar içeren STAIR verisetinin yanı sıra profesyonel bir çevirmen tarafından hazırlanan Almanca-İngilizce çeviriler ve bunlara karşılık gelen görseller üzerinde eğitiliyor. Söz konusu teknikle eğitilen yapay zeka sistemleri, alternatif sistemlere göre rekabetçi veya daha yüksek başarı oranları yakalıyor ve ümit vaat ediyor. Bu tekniğin uygulama alanları, makine çevirisi veya doğal dil işleme çalışmalarıyla sınırlı kalmayabilir. Zira tekniğin başarısı; giderek daha da karmaşıklaşan görevleri, sahip oldukları bilgiyi kendi aralarında paylaşabilecek akıllı ve uyumlanabilir bileşenlere devrederek birden fazla yapay zeka ajanını daha geniş bir yapay zeka sisteminde bir arada kullanabileceğimiz bir geleceğe işaret ediyor.

Orijinal makalenin tam metnine buradan (İngilizce) ulaşabilirsiniz.