Caltech Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, DNA ve bir deney tüpü kullanarak tam bir yapay sinir ağı oluşturmayı başardı ve bu yapay zeka deneyinin sonuçları son derece şaşırtıcı oldu.

Deneydeki yapay zeka elle yazılmış rakamları doğru bir şekilde okuyabildi. Daily Mail'in haberine göre, deneyi gerçekleştiren bilim insanları, bu araştırmanın sonuçlarıyla birlikte insanlığın yapay zekayı alıp organik devrelere yerleştirme hedefine her zamankinden daha yakın olduğuklarını düşünüyor.

Bu hedef gerçekleşirse, yapay zekanın insan vücuduna benzer şekilde tamamen organik materyaller ile aktarıldığını göreceğiz ve RoboCop gibi filmlerde görülen robotlara daha az benzeyecek. Dahası, araştırmacılar bu yapay zekanın bir gün kendi anılarını oluşturabileceğini ümit ediyor.

Bu deneyde araştırmacılar, sadece doğru hesap yapabilen değil, aynı zamanda DNA'dan oluşturdukları gerçek yapay sinir ağları ile kendi kararlarını verebilecek bir yapay zekanın kodlanıp kodlanamayacağını görmek istiyorlardı. Caltech araştırmacıları, klasik bir test kullanarak geliştirdikleri yapay zekanın insan elyazısını okuyabildiğini tespit ettiler. Çoğu kez sıradan insanlar için bile elyazısını çözmek zor olabildiğinden bir yapay zeka yaratmaya çalışırken bu yeteneği kazandırmaya çalışmak uzun yıllardır faydalı bir test olarak görülüyor. Yapay zekaların rakamları veya elyazısını tanımayı kendiliğinden bilmesinin bir yolu olmadığı için araştırmacılar, rakamları nasıl ayırt edeceklerini yapay zekalara titizlikle öğretiyor. Sonunda ise yapay zeka bu dersten edindikleri anılara dayanarak sayıları ve elyazısını tanıyabiliyor.

Biyomühendislik alanında yardımcı doçent olan Caltech’ten Lulu Qian, henüz organik bir yapay zekaya giden yolun çok başlarında olduklarını, ancak buna rağmen geleceğinin çok ümit verici gözüktüğünü savunuyor: "Araştırmacılar moleküler makinelerde yapay zeka yaratmayı araştırmaya henüz başlamış olsalar da şimdiden inkar edilemez bir potansiyele sahip. Elektronik bilgisayar ve akıllı telefonların insanları yüzyıl öncesine kadar çok daha yetenekli kılmasına benzer şekilde, yapay moleküler makineler de, birkaç yüzyıl içinde molekülden oluşan her şeyi (belki buna boya ya da sargı bezleri de dahil olacak) daha yetenekli kılabilir ve çevresine göre davranışlarını değiştirmesini sağlayabilir."

Bir test tüpü içerisindeki DNA'dan yapay zeka kodlamak ve ona anılar kazandırmak üzerine yürütülen bu araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.